Pengenalan

Sistem Lantikan Kontrak (SLK) membolehkan Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK) membuat permohonan secara online urusan pelantikan secara kontrak kepada SPA. Sistem ini akan merangkumi permohonan bagi pegawai yang dilantik secara berikut :

  i) Pelantikan secara Kontrak
 ii) Pelantikan Semula Secara Kontrak

SLK ini dibangunkan bagi pengurusan pelantikan kontrak selaras Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Ceraian UP.1.1.1: Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service) dan Pekeliling SPA Bil. 1/ 2017 –Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan

Sila klik di sini untuk melihat untuk melihat Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Ceraian UP.1.1.1: Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service) dan di sini untuk melihat Pekeliling SPA Bil. 1/2017 – Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan.

 
 Log Masuk Sistem 
No. Kad Pengenalan:  
Kata Laluan:  
Lupa Kata Laluan?

 

Permohonan ID Pengguna & Manual Pengguna
Muat Turun Borang Permohonan ID Borang ID
Muat Turun Manual Pengguna Manual Sistem Lantikan Kontrak